Akademia Młodego Tenisisty, czyli zajęcia tenisowe dla najmłodszych, zgodnie z programem TENIS 10.
Zajęcia dla najmłodszych odbywają się zarówno w klubie jak i w różnych placówkach oświatowych, w
zależności od wieku i poziomu gry uczestników.

ZAJĘCIA W KLUBIE
Treningi na kortach tenisowych w klubie, przeznaczone są dla dzieci od 5 roku życia i mogą odbywać się indywidualnie lub grupowo. Do klubu zapraszamy zarówno dzieci rozpoczynające swoją przygodę z tenisem, jak i dzieci i młodzież chcącą grać zawodniczo w tenisa. Zajęcia tenisowe, warto uzupełnić przygotowaniami fizycznymi, czyli zajęciami ogólnorozwojowymi, odbywającymi się w naszej klubowej salce gimnastycznej. Zapytaj o cennik zajęć, kontaktując się z klube.

Regulamin

 1. Zajęcia klubie dla dzieci trwają od 1.10 do ostatniego dnia szkoły, z pominięciem dnia w którym jest zakończenie roku szkolnego.
 2. Płatności w ramach Akademii dokonywane są w 3 ratach:
 • I rata płatna 24h po wspólnym ustaleniu terminu – obejmuje połowę okresu 1.10 – 30.04
 • II rata płatna do 1.12 – obejmuje połowę okresu 1.10 – 30 kwiecień
 • III rata płatna do 1.02 – obejmuje okres 1.05 – ostatni dzień szkoły
 1. Opłaty należy dokonywać w recepcji klubu lub przelewem: PS-Tennis Andrzej Tajchman 28 1090 1030 0000 0001 4662 2570 .
 2. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania sezonu lub nieuiszczenia na czas odpowiedniej raty, zajęcia kończą się z dniem braku wpłaty, a poniesione koszta za dalsze zajęcia przepadają.
 3. Do abonamentu nie są wliczane dni wolne od szkoły (w tym oczywiście okresy świąteczne oraz ferie).
 4. W przypadku nieobecności jednego z uczestników na zajęciach Akademii nie ma możliwości odwołania i odegrania treningu w innym terminie. Akademia nie zwraca pieniędzy za nieobecność.
 5. W przypadku nieobecności wszystkich uczestników Akademii zajęcia mogą zostać odwołane 3 razy w przeciągu całego okresu, tylko pod warunkiem poinformowania o tym recepcję w terminie nie później niż 24 godziny przed umówionym terminem. W takim wypadku istnieje możliwość odegrania tej godziny w innym, wspólnie ustalonym terminie.
 6. Jeżeli z winy leżącej po stronie usługodawcy trening nie odbędzie się, poniesiony koszt za daną godzinę zostanie zwrócony przelewem na konto lub zostanie odegrany w innym wspólnie ustalonym terminie.
 7. W uzasadnionych sytuacjach typu choroba, kontuzja itp. trenera, usługodawca zastrzega sobie, możliwość zastępstwa, innego trenera.
 8. Wszelkiego rodzaju propozycje, skargi i uwagi prosimy kierować pisemnie pod adres mailowy klubu.
 9. Zawodnik uczęszczający na zajęcia Akademii musi mieć ważne zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu zdrowia.
 10. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do ubezpieczenia dziecka na wypadek NW.

ZAJĘCIA W SZKOLE / PRZEDSZKOLU
Zajęcia tenisowo-ogólnorozwojowe mogą odbywać się także w Twojej placówce oświatowej. Są one odpowiednie dla dzieci przedszkolnych, zerówkowych oraz klas I-III. Odbywają się one zgodnie z programem TENIS 10. Dla najmłodszych realizowane są ciekawe scenariusze zajęć, oswajające dzieci z rakietą, wspomagające koordynację i ogólną kondycję. Poniżej przedstawiamy regulamin takich zajęć:

Regulamin

 1. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej danej placówki oświatowej.
 2. Dzieci odbierane są z klasy, grupy lub świetlicy na podstawie upoważnienia.
 3. Zajęcia trwają 60 minut.
 4. Grupy szkole maksymalnie 10 osobowe, przedszkole 15 osobowe.
 5. Start zajęć w drugim tygodniu września.
 6. Grafik zajęć w obejmuje dni wolnych od szkoły, w danej placówce oświatowej.
 7. Na zajęciach obowiązuje strój i obuwie sportowe. Akademia zachęca do zakupu stroju tenisowego z logo.
 8. Prośba o zapewnienie zdrowej przekąski oraz wody na czas zajęć.
 9. Płatności są dokonywane semestralnie.
 10. Istnieje możliwość płatności w dwóch równych ratach we wrześniu i październiku, oraz luty i marzec.
 11. W cenę zajęć wliczona jest rakieta wypożyczana na czas zajęć, piłki oraz dzienniczek pracy.
 12. Opłaty miesięczne za uczestnictwo w zajęciach należy wnosić na konto: 28 1090 1030 0000 0001 4662 2570 z dopiskiem: numer szkoły/przedszkola, imię i nazwisko dziecka.
 13. Akademia nie zwraca pieniędzy za nieobecność oraz rezygnację z zajęć uczestnika. W przypadku uruchomienia drugiego terminu, będzie możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, ale nie więcej niż 3 razy w ciągu semestru.
 14. Podczas zajęć prosimy opiekunów o nie wchodzenie na salę gimnastyczną.
 15. Wszelkiego rodzaju propozycje i uwagi należy zgłaszać poprzez adres e-mail.
 16. Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących, szczególnie w sytuacji choroby.
 17. Uczestnik musi dostarczyć ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w tenisowych zajęciach sportowych.
 18. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do ubezpieczenia dziecka na wypadek NW.
 19. W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z COVID-19, Akademia zastrzega sobie prawo odbycia zajęć w terminie późniejszym lub ich przeniesienia do klubu TENNIS SPOT ul. Hołubcowa 54 (2 km od szkoły).

DLA DZIECI DOBRZE GRAJĄCYCH JUŻ W TENISA, ORGANIZUJEMY TURNIEJE KLUBOWE ORAZ WYJAZDY NA TURNIEJE PZT.